In de zomer van 2008 heeft Jos Scheffers namens GWW een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd. Ook heeft hij een aanvraag voor MEI subsidie gedaan. In het voorjaar van 2009 heeft hij de beschikking voor MEI subsidie ontvangen en in de zomer van 2009 is de opsporingsvergunningen verleend. Een aantal gesprekken met omliggende bedrijven heeft er in geresulteerd dat er 5 bedrijven enthousiast zijn geworden om deel te nemen aan het project. De deelnemende bedrijven zijn Zwingrow v.o.f. , Kwekerij JCM Mulder, Shadow Plant, Kwekerij Verkade b.v. en Kwekerij Zeurniet. Voor dit project werken deze bedrijven als aandeelhouders van Green Well Westland b.v.

Agro Advies Buro is vanaf het begin betrokken geweest bij het project, vanaf het maken van een business case, uitbestedingen van het hele traject en de begeleiding van het hele proces. De Rabobank is als financier bij het project betrokken en heeft samen met de gemeente westland onder de Westland-agenda een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld.

Agro Adviesburo Rabobank Ministerie EL&IGemeente Westland