putontwerp

Voor het boren begint moet er eerst een technisch putontwerp gemaakt worden en goedgekeurd door de instanties. Er moet een keuze gemaakt worden uit de te gebruiken materialen, dikte van de buizen in het boorgat en de opbouw van het boorgat. Eerst is er 100 meter conductorbuis geboord door Hatjema. Daarna is er door Drilltec een schacht geboord van ongeveer 1200 meter. Vervolgens is er de verbuizing (casing) van de eerste 1200 meter aangebracht en daarna de cement om die eerste 1200 meter buis heen gepompt om deze te beschermen en stevig vast te zetten. Daaropvolgend is de 2de 1200 meter op dezelfde wijze geboord en afgewerkt met casing en cement. Daarna zijn de screens (filterbuizen) voor de laatste 700 meter aangebracht.

 

 

putonwerpleiding