leidingprincipe

Er worden twee putten geboord waarin buizen worden aangelegd, een put om het warme water naar boven te pompen en een put om het afgekoelde water weer naar beneden te pompen. De warmte wordt via een warmtewisselaar afgeven aan het leiding tracé naar de aangesloten bedrijven.